Az iskola szabályai

Kwon etikett

Az etikett fogalma minden kultúráltabb környezetben tradíciókon, megszokásokon alapul. A kwon etikett kimondottan a harcművészetek alapillemtanát jelenti. A szabályok eredete az ősi időkig nyúlik vissza, mikor az ember még harmóniában élt a természettel és ezáltal tudta, hogy nagyon fontos a szabályszerűségek tiszteletben tartása.

Sok mai ember nem érti miért hajlongnak egymás előtt az ázsiai emberek, miért teszik azt a sok "fölösleges" mozdulatot. Fontos hogy megértsd, a Wing Tsun rendszere is a legrégebbi tradíciókra épül.

 A legalapvetőbb a meghajlás, ami kötelező:

 • terembe való be és kilépéskor a szentélyek felé fordulva,
 • magasabb fokozatú kung-Fu testvéreknek, Si-Fu-nak, Si-Hing-nek, Si-Mei-nek
 • a segítséget meghajlással köszönd meg

Meghajolni három féleképpen lehet:

 • test mellé szegezett karokkal
 • bal kézzel imádkozó tartásban
 • balkéz imádkozó tartásban, jobb kéz ököllel a baltenyérben

Az etikett szabályokhoz tartozik még az iskolai szabályzat, és az uniformis ismerete.

 

Az iskola szabályai

 • A foglalkozásokon pontosan jelenjen meg!
 • Az iskola hozzájárulást pontosan fizesse be!
 • A foglalkozásokon tiszta uniformisban és ápoltan jelenjen meg!
 • Tartsa tiszteletben a Si-Fu-t, a Si-Mei-t, a Si-Hing-et.
 • Közeledjen hozzájuk tisztelettel, és a hivatalos megszólítást használja.
 • Gyakorolja szorgalmasan, és soha ne feledje el a technikát.
 • Ne dohányozzon, ne igyon, ne rágógumizzon a foglalkozáson.
 • Mindig szabályos uniformisban gyakoroljon.
 • Foglalkozáson viselkedjen fegyelmezetten.
 • Ne gyakoroljon edzőharcot tanítói felügyelet nélkül.
 • Terembe való belépéskor és elhagyáskor mindig hajoljon meg.
 • Köszöntse a Si-Fu-t, a Si-Mei-t, a Si-Hing-et a tradicionális meghajlással.
 • Ha a Si-Fu, a Si-Mei, a Si-Hing segíteni akar, akkor ne tegyen fel felesleges kérdéseket, csak a foglalkozás után, és a Si-Hing-et, Si-Mei-t kérdezze először.
 • A hibáinak javítását mindig köszönje meg.
 • A tanult technikát csak szükség esetében használhatja a rászorulók és önmaga védelmében.
 • Legyen barátságos és segítőkész társaival szemben.
 • Soha ne sértse meg a Wing Tsun tekintélyét.

Ha a tagnak bármilyen problémája van a klubbal vagy a társaival kapcsolatban, köteles azt a központ felé jelezni.